Zwangerschapsdiabetes: screening en follow-up in de eerste lijn


Zwangerschapsdiabetes is een toenemende en relevante problematiek waarmee iedere huisarts te maken krijgt. 
Met deze vragenlijst tracht ik te onderzoeken hoe de screening en de follow-up van zwangerschapsdiabetes gebeurt in de eerste lijn in Vlaanderen. Met een betere kennis hierover is het mogelijk de huidige richtlijnen en de implementatie hiervan te verbeteren. Elke huisarts komt in aanmerking om deze vragenlijst in te vullen, ook als u hier niet vaak mee in aanraking komt.

Meer uitgebreide/verplichte informatie en informed consent verklaring vindt u terug op de volgende pagina.